Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Obnovená spevácka súťaž Mikuláša Schneidera – Trnavského.
Termín: 25.5.2019.
Úsilie o obnovu tejto mimoriadnej súťaže bolo korunované úspechom. Prof. Eva Blahová dosiahla opätovný návrat speváckeho kolbišťa do Trnavy, ale hlavne na celé Slovensko. Videli sme a zažili – úžasné talenty Slovensko, Singapur, Brazília, Rumunsko. Niekedy sme sa chceli pýtať – mladí a úžasne pripravení – vynikajúci a osobití. Nakoniec to pripadalo, ako defilé hotových operných hviezd, ktoré uvidíme v najbližších časoch na operných scénach. Prof. Blahová spravila neuveriteľný kus práce pre Slovenskú reprezentáciu aj v oblasti hlasovej pedagogiky. Klikni.
´Antré súťaže - vpravo prof Blahová. Prof, Eva Blahová. Postupné pribúdanie laureátov súťaže na javisko. Odovzdávanie cien a možností ďaľšej prezentácie. Cena pre Iana Spinetti Britta - vynikajúci! Xénia Maskalíková ideálny klavírna sprievod. Koncert - Ian Spinetti  BRITTO úžasné! baryt´on Benca Szabó - výborne. Rumunsko zastúpila Diana - Florentina Alexe - výborne! Živá Trnava vo večerných hodinách. Dojmy rozpúšťané v plných uliciach. Svetelná show pri radnici. Rozlúčka so žijúcim mestom.