Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Slová a Tóny Chateau Appony Oponice.
Termín: 26.5.2019.
Vyhodnotenie literárnej ceny OZ Čakanka za rok 2018 spojené s programom v dôstojnom prostredí Apponiho knižnice.
Ocenený autor Jozef Otruba a jeho dielo kniha - „Život jednoho léčitele“ boli uvedené do oficiálneho života. Priestor na oficiálne pozvanie dostal aj prezident EFVK Eques Všetečka, ktorý pozval prítomných na stretnutia v projekte Musica cordis . Hudbou k srdcu. Klikni
Chateau Appony - Oponice. Ocenenie nielen knihy, ale aj sponzorov a tvorcov. O knižnici a privítanie od p. Králika, šéfa knižnice. Príhovor spisovateľa Jozefa Otrubu. Hviezdoslav, Puškin - jubileá v podaní JUDr Koscelanského. Podpisy autora Jozefa Otrubu jeho knihy.          Kaštiel Appony skoro v letnom počasí.