Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Návšteva JE L. Tsenga v Mojmírovciach.
Termín: 31.5.2019.
JE. Larry Tseng Taiwanský veľvyslanec navštívil obec Mojmírovce. Starosta Mgr. Martin Palka pripravil pre JE mimoriadne zaujímavý program, ktorým predstavil históriu obce, sociálne zázemie, prácu úradu v prospech obyvateľov.
Prehliadka pamätihodností vyvrcholila slávnostným obedom a navštívením PD Mojmírovce i predstavením najznámejších regionálnych výrobkov. Prez. EFVK pozval všetkých prítomných na medzinárodný projekt Musiva cordis. Klikni
Upravená obec Mojmírovce. Starosta obce Mgr. M.Palka s tlmočníčkou. JE Larry Tseng s manželkou. Výmena darov od hostí a pre hostí. Tradícia začína symbolom obce. Organizátori stretnutie s JE Tsengom veľv. Taiwanu. Oboznamovanie s prácou obecného úradu. Pred pamiatkovou zónou obce. Návšteva škôlky, vynikajúci príklad starosti o deti. Rozhovor s p. riaditeľkou a perspektíve a raste. Záujem JE aj o výsadbu pred budovou múzea. Zbor seniorov, bol milým prekvapením. Po kvalitnom výkone - spoločné foto. Exponáty múzea. Vstup do zámku a privítanie riaditeľom. P. starosta v predlove slavnostného obeda. JE Tseng o Taiwane a hospodárskej spolupráci so Slovenskom. V pivniciach zámku. Rozlúčka so zámkom i jeho riaditeľom PhDr Bugárom PhD Malá degustácia v PD Mojmírovce. Pohľad na vinohrady  a polia PD Mojmírovce.