Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

MUSICA CORDIS Skalné sanktuárium hory Butkov - Ladce
Termín: 2.6.2019.
Medzinárodný projekt Musica cordis pripravený na základe myšlienky prezidenta Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečku v spolupráci so Zlínskym, Trenčianskym, Nitrianskym krajom spojiť významné pútnické miesta hudbou Skalné sanktuárium, sv. Hostýn, Velehrad a Nitru začal svoju víťaznú púť v Skalnom sanktuáriu hory Butkov – Ladce. Precízna príprava scenára i filozofického obsahu projektu priniesli svoje ovocie v podobe účasti významných hostí a hojného publika. Vyvrcholením podujatia bolo podpísanie posolstva na ktorom sa zúčastnili významné osobnosti cirkvi, podnikateľskej sféry, predstavitelia krajov, starostovia obcí i zúčastnených subjektov. Veľké poďakovanie generálnemu riaditeľovi tlmočili všetci prítomní pri osobnom stretnutí. Klikni
Nádherný výhľad na krajinu. Prez Eques Všetečka s J. Pavlicom pred akustickou skúškou. Ešte prázdne priestory sanktuária. Kríž nad areálom a nádherný slnečný deň. Skúška aj s prominentným p. G. Beláčkom. Vítanie hostí a zahraničných delegácií. Príchod Mons. T. Galisa. zo Žilinskej diecézy. Slnko a diváci v tieni. Priestor nástupov pri javisku. Hradišťan, p. Beláček a vynikajúce zoskup. The Gospel Family Eques Všetečka číta posolstvo. Kvety, poďakovania a neutíchajúci potlesk. Koncert snímaný televíziou. Standing ovation pokoncerte, aj krajsí šéfovia. Symbol sanktuária jeho krásy. Skladateš Jiří Pavlica počas vystúpenia. Pohľad na javisko s prekrásnym výhľadom na krajinu. Vynikajúci Gustáv Beláček sólista SND. Za Trnavský kraj predseda. kraja p. Baška. Posolstvo ako výsledok snaženia zúčastnených. The Gospel family výborné zoskupenie. Posolstvo národom od sv. Cyrila priblížil Eques Všetečka Jeden zo špičkových umeleckých zážitkov. Kvety účinkujúcim a veľké bravóóó Požehnaie projektu biskupom žilinskej diecézy T. Galisom Traja predstavitelia župy s riaditeľom Barcíkom S veľvyslancom Taiwanu p. Tsengom a jeho paňou. Dvůr pos tarýma horama so svojimi vinámi. Symbolika vína aj na stretnutí po koncerte. Neformálne rozhovory so šéfmi kultúry Zlínskeho kraje.