Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Folklórny deň v obci Jarok.
Termín: 8.6.2019.
Folklórny deň v obci Jarok navštívil na pozvanie starosti Stanislava Sťahela prezident EFVK Eques Všetečka a mnohé osobnosti podieľajúce sa na rozvoji kultúrneho života obce. Ing. Anton Barcík generálny riaditeľ považských cementární, aj popredný sólista opery SND Gustáv Beláček. Deň sa nezaobišiel bez uvážlivo vybratého folklóru a vynikajúcej muziky v ktorej dominoval súbor Jaročan pod vedením p. Tokolyho .Klikni
Tance od najmenších po najstarších. G. Beláček s Eques Všetečkom. Ing. Barcík so starostom obce S. Sťahelom. Pri stole a pri spomienskach na koncert. Eques Všetečka ďakuje folkloristom za dôstojnú reprezentáciu Starosta obce odovzdáva cenu Eques Všetečkovi za pomoc obci. V držnej debate pri stole. Ing. Barcík odovzáva knihy dôst. pánovi dekanovi. Spomienku na Jarok si zaobstaral aj p. Beláček.