Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Komárno
Termín: 12.6.2019.
Prezentácia filmu o komárňanskej židovskej komunite bola posledným pred prázdninovým stretnutím v Múzeu holokaustu v Seredi. Režisér a dnešný švajčiarsky občan dokumentom priblížil silu jednotlivca na existenčnom udržaní celej komunity. Bratia Paszternákovi – vydávajú časopis, opravili spoločenské priestory , synagógu. Touto činnosťou nadviazali na všetko dobré a tolerantné, pochádzajúce ešte z obdobia pred prvou svetovou vojnou, keď majoritná komunita žila v súlade a bezkonfliktnosti v blízkej spolupráci so židovskou komunitou.. Film bol nielen dokumentom, ale aj príkladom.
Dokumenty o prreživších šoa. Riaidteľ múzea p. Martin Korčok pri úvode. Aj táto činnosť je súčasť dokumentov múzea. Časopis židovskej komunity v Komárne. Beseda s režisérom filmu o Komárňanskom živote. MUDr Strauss a prez Eques Všetečka na stretnutí.