Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Školenie o získavaní prostriedkov na umeleckú činnosť EÚ.
Termín: 13.6.2019.
V zasadačke mestského úradu v Banskej Bystrici sa konalo školenie o získavaní prostriedkov z priamo riadených programov EÚ. Práve činnosť EFVK zapadá do priestoru určenému ako "Kreatívna Európa". Prez. EFVK Eques Všetečka získané informácie hodlá premietnuť do práce pre verejnosť na medzinárodnom organizačnom poli. Klikni
Školenie v priaestoroch Bansko - Bystrickej radnice. Zaujímavá architektúra sály. Jednotlivé prezentačné oddiely. Erasmus - pre mládež. Kreatívnu Európu zastupuje CED Slovakia. Zátišie s poznámkami.