Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

International Trebbia Awarrds
Termín: 16.6.2019.
International Trebbia Awards patrí dnes k najprestížnejším oceneniam v Československu. Bohužiaľ na Slovensku nemáme ocenenie pre umelcov, podporovateľov umenia alebo výnimočných ľudí , ktorí významným spôsobom zasiahli do intelektuálnej oblasti sveta. Španělský sál pražského hradu aj tento rok „praskal vo švíkoch“ a Slovensko bolo zastúpené významnými osobnosťami kultúry a spoločenského života. Klikni
Príjemná atmosféra hotela na Hradčanoch víta návštevníkov. Pohľady na preslnenú Prahu. Zátišia plné histórie. Bezpečnostné prehliadky pred vstupom do hradu. Prez. EFVK Eques Všetečka s p. Kukanom a jeho manželkou. Ocenený K. Gott pri vedľajšom stole. Vynikajúci orchester FOK. Ocenený Marián Lapšanský pri prijímaní ceny od p. Klausovej. Z úsmevom K. Gotta cena za medzinárodný dialóg. K. Brožová za pri svojom obraze s riaditeľom M. Smolákom. Tri štvrte milióna sa vybralo na podporu Prez Eques Všetečka s frontmanom oceneného Čechomoru. S M. Lapšanským a frontmanom Čechomoru. S riafiteľom p. Smolákom počas rautu. Kráska a klavír aj toto sa dalo vidieľ a počuť. Kúzelná a priateľská Pražská nočná scenéria.