Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Pro musica nostra
Termín: 23.6.2019.
Vyvrcholenie medzinárodného hudobného festivalu „Pro Musica Nostra Thursoviensis“ bolo symbolicky umiestnené v Rajci, v kostole sv. Ladislava. Rosssiniho „Malá slávnostná omša“ v podaní filharmonického zboru, sólistov : Porubčinová (Praha), Runje , Klein a vynikajúci Beláček tvorili dôstojnú bodku za týmto hudobným počinom . Klikni
Kostol pbliehaný autami návštevníkov festivalu. Aj charita dostala priestor v miestnej TV. Spomienka na veľkého speváka z Rajca.Imricha Jakúbka P. G. Beláček pri otváracom prejave. Syn p. Jakúbka sa prihovoril divákom. Sólisti Rossiniho omše. Veľký aplaus po skončení omše a festivalu.