Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Koordinačné stretnutie Velehrad.
Termín: 24.6.2019.
Vo Velehrade sa stretli predstavitelia kraja Zlín, Velehradu, i umeleckých zložiek účinkujúcich na pripravovanom pokračovaní cyklu Musica cordis. Prezident EFVK Eques Všetečka odovzdal prítomných materiály zo Skalného sanktuária hory Butkov - Ladce. Stretli sa s cirkevným predstaviteľom Velehradu dôstojným pánom Čunekom a navštívili jednu s posledných ľudových remeselníčok vyrábajúcich súčasti krojových prvkov. Klikni
Budova ktorú inicioval arcibiskup Stojan. Zástupci kultúry kraja a Velehradu. Dr Habartová, p. Slinták Najužší kruh organizátorov. S dôstojným pánom Čunekom pred farou vo Velehrade. Spomienka aj na úspech a materiály o sanktuáriu. Ozdoby krojov v rukách tejto zázračnej ženy. Do detajlu vyrobené doma za pomoci zdedených starých nástroj Vďaka Dr. Habartovej sa zachraňuje odkaz minulosti. Ľudsky krásna a umelecky zručná to je výsledok úcty.