Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

MUSICA CORDIS svätý Hostýn.
Termín: 29.6.2019.
Duchovné stretnutie Musica cordis - spojenie štyroch hlavných pútnických miest pokračovalo v Bazilike na sv. Hostýne. Zastavenia architekta Jurkoviča, atmosféra a porozumenie zo strany publika aj účinkujúcich vytvorili z tohoto podujatia mimoriadny zážitok. Klkni a sprav si vlastný názor.
Kaplnka na Hostýne bola našim dočasným útočišťom. Autobus so súborom Gospel Familie. Slovácký komorní orchestr na skúške.. Nástroje treba pripraviť a zocvičiť výsledok. p. Pospíšilová z vedenia kultúry Zlínskeho kraja. V neuveriteľnom prostredí zazneli skladby vynikajúcich autor Počas skúšky. P. dirigent Hort a Eques Všetečkom, posledné úpravy. Slovácký orchestr s p, Pospíšilom pred výstupom. Bazilika dýchala aj prinesenými myšlienkami o priateľstve. Pohľad na strop tvoril súčasť existencie spojenia.          Príhovor hejtmana ZK p. Čuneka. Eques Všetečka pred deklarovaním posolstva. Hejtman ZK p. Čunek s p. Eques Všetečkom. V plnom súzvuku s posolstvom.- The Gospel Familie. Kvetiny a potlesky. Ústredný motív Jurkovičovho sálu. Malé pohostenie otvoril Mgr. Kašný - radný ZK. Spoločné spomienky na krásne chvíle.