Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Terchová - Cyrilometodské dni 1
Termín: 2.7.2019.
Terchová a jej Cyrilo – Metodské dni privítali svoj prvý deň výstavou výtvarných diel známej rodiny Trizuliak, ktorých starý otec sa narodil v Terchovej. Poukázať na históriu nielen obce aj ale aj jednotlivých rodín a ich životných príbehov bolo účelom a súčasne poučením pre všetkých, ktorí si myslia, že výstava bez spoločenských súvislostí má svoj význam. Nechýbala známa Terchovská muzika a múdry príhovor Petra Cabadaja. Klikni
Najväčší kostol zasvätený Cyrilovi a Metodovi. Spomienka na veľkého cirkevného mysliteľa. Mons. Korca. Jedna z milých pohyblivých atrakcií. Výstava rodiny Trizuliakových - Dážď písmen v KD Terchová. Vkusné a príjemne chladené priestory výstavy. Terchovská muzika otvorila dvere výstave Trizuliakových. Záujem o výstavu a súčasne aj o celý priebeh Cyrilometodskýc Peter Cabadaj pri otváracom prejave. Vynikajúci zbor pod vedením p. R. Patrinčiaka. Pohľad na Terchovú so svojimi horami. Vyhliadková veža. Pomník Jánošíka, rodáka Terchovej.