Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Terchová - Cyrilometodské dni 2
Termín: 3.7.2019.
Odborný seminár Odkaz Cyrilo – Metodského posolstva aj odpoludňajší krst knihy (štvrtej) mapujúcej Cyrilometodské dni v Terchovej tvorili súčasť duchovne zameraného pohľadu „za oponu“ tohto významného terchovského podujatia. Ťažisko duchovného odkazu vyvieralo zo samotnej podstaty projektu a tvorilo názorovú oporu významných stretnutí a diskusií. Terchovú a jej CM dni by mali povinne navštíviť bratislavskí krikľúni, ktorí – bohužiaľ – dávajú pečať slovenskej kultúre. ... Klikni
Terchovská muzika predznamenala základňu myšlienok. Petera Cabadaj pri otvorení seminára. Biskup Mons. T. Galis v prednáške o žilinskej diecéze. Vladyka Stefan arcibiskup ochritský a macedónsky Mons. V.Judák biskup nitriansky o odkaze vierozvestscov. Prof. PhDr Martin Homza PhD Filozofická fakulta Bratislava Ďaľšia téma. Realizovaná myšlienka Symbol terajších Cyrilometodských dní. Hudba uviedla aj krst knihy. Peter Cabadaj (vpravo) ďakuje šéfovi kraj. kult. strediska. Ing Zajac a P. Cabadaj zakladatelia CM dní. Opäť ďaľší mladý talenta pokračovateľ hudobnej tradície. p.R. Patrinčiak a p. Cabadaj spomínajú na začiatky.         Ako diamant - štvrtý v poradí. Autori podpisujú knihy. Prez Eques Všetečka s Ing. Zajacom. Aj s Mons. Galisom a Muzica cordis. S nitriansky biskupom Mons. Judákom. Pohľad do auditória. Rozlúčka s krásnou krajinou a múdrymi luďmi.