Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Musica cordis - Velehrad.
Termín: 6.7.2019.
Musica cordis projekt spojenia štyroch pútnických miest mal svoje pokračovanie vo Velehrade. Ďalší úspech projektu, nad ktorým prebrali záštitu ministri kultúry Česka aj Slovenska, biskupi zúčastnených diecéz a predstavitelia krajov. So svojim posolstvom je v prvom rade určený pre človeka s citom a pocitom nespokojnosti so súčasným vývojom spoločnosti a jej duchovného života.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie -  Hostýn. Prekrásny interiér starej baziliky. PhDr Habarztová so spíkrom  J. Kubánikom. Vynikajúci spev Gustáva Beláčka s Korným orchestrom. Gospel familie z Novej Dubnice. Eques Všetečka pri čítaní posolstva projektu. Pohľad do publika. Ovácie po skončední tohoto vynikajúceho diela. Komorní orchestr a Gospel familie. Ďaľšia z klaňačiek aj s Gustávom Beláčkom. Malé postátie na starej fare Velehradu. Bazilika zaliata slnkom, ako spomienska na vynikajúci čin.