Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Rožnov od Radhoštěm.
Termín: 7.7.2019.
Na pozvanie riaditeľa múzeí v prírode Ing. Jindřicha Ondruša odcestoval z Velehradu prezident EFVK Eques Všetečka do Rožnova pod Radhoštěm na folklórne slávnosti. Okúzľujúca atmosféra a perfektný prístup aj vedenia kultúry Zlínskeho kraja vytvorili z podujatia mimoriadne medzinárodné dielo, majúce ohlas od Ukrajiny, po Mexiko. Harmónia zachránenej ľudovej architektúry s prezentáciou aj Slovenského folklóru, detských súborov vytvorili jedinečný emočný zážitok na pozadí letných prázdnin. Opäť čosi, z čoho by sme si mali brať veľký príklad. Podujatie bolo určené širokej verejnosti, nielen vybratej skupine nadšencov a malo významný edukačný charakter. Klikni
Prehľad európskeho a mexického folklóru. Riaditeľ múzeí  Ing. Ondruš, šéfka kultúry ZK PhDr Habartová Pohľad na mimoriadne živé javisko v areáloch múzea. Nedočkavý nástup. Stará Moravská architektúra. Aj kostolík je súčasťou areálu. Interiér, pripomínajúci aktuálnosť medzi vierou vtedy a dnes FS Urpín - vynikajúci z Banskej Bystrice. Opäť plno pri muzike a tanci. Ukrajinský súbor to servíroval aj s politikou. Mexický súbor. Záver patril inšpiratívnemu prístupu nesuchárskych politikov Hejtman J.Čunek, riad. Ondruš a primátor Rožnova. Politicko - mexický tanec pre nasšené publikum. Pohľad z okna. Žánrový obrázok. Obrázok ako zo starej učebnice - chlapci pri potoku.