Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Červeník 2019.
Termín: 11.9.2019.
Vyvrcholenie Dňa úcty k poľnohospodárom a medzinárodného družstevného dňa v Červeníku sa nieslo v duchu priateľstva a samozrejme nezvyklých slnečných dní. Pôsobivý medzinárodný program, priateľské stretnutia sa vďaka starostovi obce p. M. Mihálikovi stali organizačnou samozrejmosťou podujatia. Európske Fórum Vínnej Kultúry prispelo práve prehĺbením spolupráce s Moravou. Projekty Stříbrnice – Červeník, obnova kostolov a tým aj duchovného života obcí sa skveli na pozadí tancov a obecnej zábavy. Klikni
Starosta obce p. Mihálik pri prejave. Dychovka so 150 ročnou tradíciou. Starostovia aj so šéfkou MAS Buchlovice p. Poláškovou. Zoraďovanie sprievodu. Napriek horku bolo veselo. Javisko v Červeníku počas striedania súborov. Diváci na amfiteátri v Červeníku. Od Moravy po Slovcnsko - tance a spevy... Slovenky v tieni. Záverečné podanie rúk pred cestou domov.