Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vzorový výstava v Kyjove.
Termín: 14.8.2019.
Mesto Kyjov hostil etnografku Dr Romana Habartovú, ktorá pripravila úžasnú výstavu tradičného oblečenia Slovácka a ručných prác, ktoré boli súčasťou tohto odievania. V jej výstave bola podčiarknutá systémovosť aj v návrate a vysvetľovaniu tradície odievania, čo bohužiaľ chýba na Slovensku. Poznáme trendy od Anglie po Ameriku, ale na to, čo je nám vlastné sa akosi pozabudlo.... Klikni
Stovky hodín strávené pri výrobe každého detailu. Tradícia je súčasťou aj dneľnej kultúry. Dr R. Habartová pri otváracom prejave. Nechýbal perfektný spevokol so známimi piesňami. Zachytená celá rodinná genéza odievania. Pre každú významnú príležitosť bol vytvorený vzor. Aj ruky týchto žien, tvorili výstavu. Prez. Eques Všetečka úri odovzdávaní kvetinového daru. Roky práce stoja za skúsenosťou s úžasným výsledkom. Potlesk početného a špecializovaného publika. Kyjov, pred blížiacim sa večerom. Aj mlyn patrí ku krásam Moravy i s výborným jedlom.