Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Kalwaria Zebrzydowska
Termín: 18. - 19. 8. 2019.
Svätyňa v Kalvárii Zebrzydovskej je jedným z najčastejšie navštevovaných pútnických miest v Poľsku a patrí do najvýznamnejších krajinno – architektonických miest v Európe.. Každoročne sem prichádza vyše milióna pútnikov.
So svätyňou bol mimoriadne silno zviazaný prvý slovanský pápež sv. Ján Pavol II. Už ako malý chlapec ju v sprievode otca pravidelne navštevoval aby v modlitbe a vrúcnej pokore nachádzal silu pre svoje životné rozhodnutia. Necelých pätnásť kilometrov od rodných Vadowíc sa takto tvorilo jeho presvedčenie o sile Božieho milosrdenstva. Posledná omša sv. Jána Pavla II, tiež bola v Kalwarii Zebrzydovskej 19. augusta 2002.
Tak prebieha príprava spoločného projektu pre rok 2020.
Kalwaria Zebrzydowska so sochou sv. Jána Pavla II. Nádvorie kláštora, ktorý poskytuje aj ubytovanie. Pohľad na veže kalwarie. Prekrásny interiér kostola. Portréty na stene pripoménali sv. Jána Pavla. II Púť ku sviatosti p. Márie. Davy ľudí pre byzilikou. Slávnostný sprievod. Zneli mimoriadne pekné piesne. Púť. Hudobný festival je súčasťou cirkevného života. So zástupcom Kalwarie p. Wolekom. Eques Všetečka pri symbole nádvoria kláštora. Aj večer má svoje čaro na Kalwarii Zebrzydowskej.