Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Otvorenie prvej značenej pútnickej cesty ESCM
Termín: 21.8.2019.
Otvorenie prvého Česko – Slovenského putovania po vyznačenej Cyrilo-metodskej ceste medzi Skalkou a Velehradom . Napĺňať slová činmi, to je východisko pre ďalšie postupy na tomto mimoriadnom medzinárodnom projekte. EFVK prispieva do projektu mimoriadne intenzívnou spoluprácou v oblasti umenia. Otvorenia sa zúčastnili predstavitelia krajov Zlín a Trenčín. Bohužiaľ Nitrianski zástupcovia na akcii chýbali, jediným reprezentantom bol z oblasti Nitry prez. EFVK Eques Všetečka. Klikni
Skalka pri Trenčíne. Nádherne upravený areál - hodný návštevy. Kostolík vystupujúci zo skaly v skalnom labyrinte. Cesta skalou do kostolíka. Tv reportáž s hetmanom Zlínskeho kraja p. Čunekom. Príhovory zúčastnených. + zátupci turistických organizácií. Krst tabilky v rukách riad, p. Janochovej. Malé skalné pohostenie. Tabuľka začiatku cesty. Eques Všetečka s hajtm. Zlínskeho kraja p. Čunkom. Rozlúčka s krásnym miestom. Rozlúčenie s pútnikmi pred dlhou cestou.