Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Celoslovenská púť v Skalnom sanktuáriu hory Butkov.
Termín: 29.8.2019.
Celoslovenská púť v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkova niesla nielen v znamení pútnických modlitieb, ale aj v znamení Hudby. Populárni Kollárovci a aj účinkujúci zbor Adoremus -s dirigentom a organistom - odviedli vynikajúcu prácu. Pútnický prístup je dôležitou súčasťou a Cyrilo – Metodského odkazu - telesný pohyb s duševnou relaxáciou, resetovať v sebe všetko zlé a aj napriek vysokým denným teplotám putovať v tichu lesa.. - vzdialene pripomína „životnú púť“ so svojimi turbulenciami a preto hľadať vhodné kultúrne vyžitie považujem za mimoriadne dôležité, povedal na stretnutí po tejto významnej akcii prez. EFVK Eques Všetečka. Klikni
Už od 13 tej sa zapĺňal priestor pútnikmi. Príprava zvukových aparatúr ... Motlitby krojovaných pútnikov. Aj takéto milé obrazy boli na sanktuáriu. Priamy prenos a samozrejme spojený s propagáciou. Kollárovci, ako 32 stupňov a pohľad do publika pred začiatkom. Mons. Tomáš Galis žilinský biskup. Priamy TV prenos a cca 7.5 tisíca pútnikov. Požehnanie pre vozíčkárov. Prez. EFVK s priateľmi. Adoremus v koncerte po sv. omši.