Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Konferencia v Modré.
Termín: 3.9.2019.
Prezident EFVK Eques Všetečka prezentoval projekt Musica cordis, na konferencii zástupcov Cyrilo – Metodskej cesty v Moravsko – Slovenskom príhraničí. Hotel Skanzen v Modré, pri Velehrade určil pre stretnutie starosta obce Modré p. M. Kovařík. Účastníci prebrali aj spoluprácu roku 2020 v ktorej predostrel prez. EFVK konkrétne úlohy a východiská. Klikni
Hotel Skanzen v Modré. Príchod účastníkov konferencie. Privítanie Ing. Urbanovským z Centrály cestovního ruchu. Pohľad do auditoria. Témy a ich plusy a mínusy. Záverečné foto s prednášateľmi podujatia.