Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Musica cordis Nitra
Termín: 14.9.2019.
Posledné stretnutie v rámci Cyrilo – Metodského odkazu Musica cordis – hudbou k srdcu – sa uskutočnilo po Skalnom sanktuáriu hory Butkov, sv. Hostýne, Velehrade – v Nitre. Najstarší kostol pamätajúci týchto géniov a zakladateľov európskej kultúry hostil úspešných interpretov - Komorní orchestr, The Gsopel Family, sólistu opery Gustáva Beláčka za prítomnosti biskupa Mons. V. Judáka. Hlavný organizátor prez. EFVK - Eques Všetečka pozval všetkých významných hostí na raut na ktorom sa prebrali projekty roku 2020. Klikni
Katdrála sv. Emeráma. Skúška pred vystúpením. Jarocké kroje skupiny seniorov. Pohľad do auditoria. Plná bazilika sv. Emeráma. vynikajúci sólista p. Beláček. Prominentní hostia. Gospek family pri vystúpení. Eques Všetečka pri čítaní posolstva. Prejav Mgr Kašného radného Zlínskeho kraje pre kultúru. Mons. Judák, p. Kašný a gen. riad. cementární p. Barcík Veľprepošt Mons Valo s gen. riad Barcíkom. séfka kultúry Zlína s delegáciou Maďarska