Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Slávnosti na Morave.
Termín: 28.9.2019.
Stará tradícia šľapania hrozna dievčatami v Boršiciach aj Kunovické hody – to všetko sa dá stihnúť za jeden deň na Morave. Prez Eques Všetečka na pozvanie organizátorov navštívil tieto miesta, aby slávnostne otvoril Boršícké šlapanie v Dvore pod Starýma horama. Ako povedal pre TV: som veľmi rád, že tradícia, priateľstvá - medzi našimi krajinami, obcami a jednotlivcami dostali takúto turisticky atraktívnu podobu. Súbor Jaročan z Jarku pri Nitre, opäť ukázal svoje kvality v tomto krásne upravenom priateľskom ovzduší. Klikni
Ďaľší rad javiskových kreácií. p. Habarová spíkerka, p. Gottwald majiteľ a p. starosta Jark p. Habartová šéfka kultúry ZK s mvynikajúcou folk. skupinou. Prez so šéfkou kultúry a ministerkou ŽP Maláčovou Historické kostýmy, Dvor pod starýma horama. Šlapanie hrozien v Boršiciach. Aj najmladšia generácia sa zapojila do sprievodov. Krojované rodiny a všetci hrdí na odkaz predkov. Dychovka medzi publikom. Folklór a úžasná atmosféra. Odovzdávanie venca primátrovi Kunovic. Kunovice a krojované hostiteľky. Kunovice Spirituál kvintet v Dvore pod starýma horama. Do neskorej noci plno ľudí a veselá zábava. Kolotoče s krojovanými návštevníkmi v noci.