Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Budapešť medzinárodné stretnutie zborov.
Termín: 5-6.X.2019.
V rámci prípravy medzinárodných projektov na rok 2020 prijal pozvanie prezident Európskeho Fóra Vínnej kultúry na medzinárodné stretnutie zborov v Budapešti organizované Slovenskou menšinou žijúcou v Maďarsku. Zo skromných zdrojov dokázali vytvoriť projekt s mimoriadnym významom. Hostiteľský súbor Ozvena - súbory z Čiech, Békešskej Čaby, zo Šurian, Zvolena či Nového sadu priniesli pozoruhodné interpretačné výsledky, atraktívne prevedenie a aj repertoárová skladba priniesla viacej zaujímavostí. Klikni
Pred začatím stretnutia v kostole sv. Jozefa. Stretnutie otvoril veľv. JE p. Pavol Hamšík Pani Zuzana Hollosy pri otváracom prejave. 220 rokov od stavby kostola a 220 hlasov. Záber na časť zborov pri spoločnej piesni. Spev  zbor Kantáta zo Šurian Zvolenský spevácky zbor. Budapeštiansky zbor Ozvena. Plný kostol publika a záujemcov o zborový spev. Opravovaný kostol sv. Jozefa. Slovenská sv. omša v nedeľu. so zborom Ozvena. Poobedňajšie pokračovanie koncertov. Foto so Zvolenským zborom. Prez. Eques Všetečka pred odchodom na výletnú loď. Na lodi medzi členmi zborov, spievali sa krásne piesne.     Krásne dunajské scenérie. Bundova maďarského parlamentu. Národné divadlo večer s hudobnou arénou. Lúčenie s večernou Budapešťou.