Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

108 výročie založenia čínskeho štátu (Taiwan).
Termín: 8.10.2019.
108. výročie založenie čínskeho štátu (Taiwan) - sa nieslo v znamení priateľstva a vinárskej pohody.
JE. Larry Tseng poďakoval prezidentovi Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečkovi za dôstojnú reprezentáciu vinárov a vínnej kultúry na Slovensku určenej diplomatickému zboru a významným osobnostiam spoločenského a kultúrneho života. Pozvanie na toto významné stretnutie prijali aj zástupcovia Zlínskeho kraja. Klikni
Poďakovanie Eques Všetečkovi z rúk JE p. Tsenga Otvárací prejav JE Tasebga. Pozornosť prejavu JE Tsenga. Detský súbor z Bratislavy, ktorý zaspieval aj po čínsky Dokonalá prezentácia Dvoru pod Starýma Horama. JE Tseng sp. starostom Jarku a Eques Všetečkom. S JE p. Tsengom a spomienky na kultúrne projekty. Starosta Mojmíroviec Mgr Palka s JE Tsengom OhDr Habartová vedúca kultúry Zlínskeho Kraja a šéfka MAS Slovensko - Moravské porozumenie.