Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Pro musica nostra nitriensis.
Termín: 13.10.2019.
Nielen o starých nástrojoch, ktoré zastupovalo bratislavské zoskupenie Lotz trio, ale aj o Ladiciach so vzácnou pamiatkou pamätajúcou turecké časy, krst brožúrky prof. Točku - duchaobohacujúce stretnutie nitrianskej spoločnosti - v Národnej kultúrnej pamiatke Arpássyho vily. Klikni
Pred vystúpením FS Ladice Prez Eques Všetečka pri úvode programu. Pohľad do auditória. Krásne vystúpenie so starými zvykmi - Ladice. O farnosti - dôstojný pán Lukáš Ložek. FS Ladiceso svojim programom. Tane a strhujúce čardáše FS Ladice. p. PhDr Váleková exriaditeľka Krajsk. pam. úradu. Lotz trio s geniálnymi nástrojmi. Prof. Točka pri úvode štúdie o Ladickej pamiatke Titulka publikácie. prof. Točku Veda a folklór. Starostka obce p.Patayová.