Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

ThDR Štefan Gallo
Termín: 26.10.2019.
Prezident Eques Všetečka s vedením obce Jarok pripravili medzinárodný projekt - odhalenie pamätného kameňa kňazovi ThDr Štefanovi Gallovi nositeľovi ocenenie Spravodliví medzi národmi – za záchranu 35 ´židovských spoluobčanov počas II. svetovej vojny.Klikni.
Ne večnú pamiatku... Vítanie hostí pred starou farou. Privítanie delegácie zo Zlínavedenej šéfkou kultúry ZK. Krojované publikum. starosta S. Sťahel s p. dekanom Dr Klechom Foto pri odhaľovaní pamätného kameňa. Kladenie kvetov zástupcami židovskej obce Nitra. Zbor Slovenských učiteľov v KD Jarok. Príhovor poslanca SNR Mariána Kéryho. Slová vedúcej odd. kultúry Zlínskeho kraja p. Dr. Habartovej Plná sála KD Jarok. Krst brožúrky Eq. Všetečku pripravenej Dr. Gallovi Vynikajúci Zbor Slovenských učiteľov. Odovzdanie ´dakovného listu Eques Všetečkovi Uvedenie vystúpenia mistnych skupín. Pohľad do plného auditória. Hoj vlasť moja... zakončenie slávnosti.