Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vzkriesenie židovských tradícií.
Termín: 31.X.2019.
Obnovenie židovských tradícií cez hudbu si dala za cieľ skupina Rabi Gabi. Jeden z jej koncertov sa odohral vo vkusne prestavanej synagóge Uherského Hradišťa . –dnes knižnici Bedřicha Beneše Buchlovana, nadšeného priekopníka kultúry Slovácka. Po hudobnej stránke bolo ideálne využitie klasickej nástrojovej harmónie obohatenie rytmikou a výraznou melodikou židovskej piesne. Melodická stránka koncertu bola vkusne doplnená textovými vsuvkami riaditeľa knižnice o histórie judaizmu v lokalite Uherské Hradistě. Klikni
Budova prerobená vkusne na knižnicu. Zaujímavý interiér pôsobiaci veľmi prívetivo. Nástrojové zloženie slováckeho folku. Vanikajúce výkony na profi. úrovni. Textové vsuvky v pozadí speváčka T. Habartová. Precízny interpretačný výkon speváčky umocnil dojem. Aj jednotlivé nástrojové skupiny reprezentovali . Veľmi pekný koncert a zaujímavý pre svoj spoločenský dopad. Večerná rozlúčka s Uherkým Hradisťom.