Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Reunion party
Termín: 28.12.2019.
V priestoroch bratislavského hradu sa konalo prednovoročné stretnutie s osobností s veľvyslancom Taiwanu JE p. Larry Tsengom. Vo svojom príhovore zhodnotil medzinárodnú spoluprácu so Slovenskom, spomenul nie malú zásluhu na vývoji HDP Slovenska vzhľadom na hospodársku činnosť a prítomnosť veľkých nadnárodných Taiwanských spoločností typu Foxcon. Klikni.
Pripravené repre priestory pre hostí. dtto. Uvitacia ceremónia vedená JE L. Tsengom Príhovor predstaviteľa SNR p. Osuského. Spoločenská časť slávnostného stretnutia. Prezentačné materiály Taiwanu. Prítomnosť zástupcov rúznych odborov hosp. a kult. života... JE. L. Tseng s prezidentom EFVK Eques Všetečkom Večerný hrad v dažďovom opare.