Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Pán Juraj Fogada
Termín: 11.2.2012.
Vinári Dražoviac v spolupráci s EFVK pripravili večer venovaný 70.ke známeho výrobcu huslí Jurajovi Fogadovi. Večer bol plný hudby,prekvapení, sĺz a dojatia. Na Majstrových husliach zahral popredný husľový virtuóz pán prof. Peter Michalica. Klikni
Na Zámku u Grófa sme privítali prof. Michalicu s manž.      Preds. vinárskeho spolku p. Pavol Varga otvoril večer. Prejav prezidenta EFVKL p. Všetečku pánovi Fogadovi. Prekvapenie večera prof. Michalica. Ocenenie pánu Fogadovi za celoživotné dielo. Zoznámenie Majstrov -  huslistu a husliara. Ave Maria v geniálnom podaní pána prof. Michalicu rozplakala Umenie s umením. Slávnostný prípitok s dojatým publikom. Riaditeľ Chateau Topoľčianky s p. Pietom. Do posledného miesta zaplnená sála. Ani v Carltone to nebolo lepšie..... V rozhovore s Majstrom Michalicom. Príjemná atmosféra v sále. P Mišuta so šéfom vinárs.spolku Podhorany. Prezident EFVK pre regionálnu TV. Primár Môcik, priatelia s p. Fogadom. P.Doman v strede s jeho výborným vínom. Bolo z čoho vyberať. Dražovskí sa ukázali - top. Primár Môcik s prof. Michalicom. Eques Všetečka s riad. Waldnerom. Nakoniec zahral aj oslávenec! Prekvapenie, keď sa huslí ujal aj prim. Môcik. Pán Varga medzi priateľmi. V pozadí bežal film o p. Fogadovi. Až do rána bieleho....