Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Jubileum prof. Evy Blahovej.
Termín: 1.XII.2019
Prof. Eva Blahová a jej jubileum nie je len jej osobná vec, pedagogické majstrovstvo šíri prostredníctvom svojich žiakov do celého sveta – o tom všetkom i súvislostiach sme sa mali možnosť presvedčiť na koncerte v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 1. XII.2019.
Príhovor riaditeľa Hudobného centra p. Valentoviča.         Prof. Eva Balohová významná svetová pedagogička spevu. Julia Radosz USA jedna z jej žiačok. Sonja Runje Chorvátsko Vynikajúci a svetový - Gustáv Beláček SK Tenorista Michal Lehotský veľmi pekný hlas. Klaňačka jej žiakov s veľkým potleskom. P. Profesorka medzi svojimi žiakmi. Eques Všetečka. J. Radosz USA a svetový dirigent M. Mazik Thomas Weinhappel z Rakúska ďaľší z úspešných žiakov Pohľad na neskorovečené veže Bratislavy.