Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná konferencia Velehrad
Termín: 3.XII.2019.
Medzinárodná konferencia vo Velehrade o Cyrilo Metodskej ceste sa stala zrkadlom dvojročného medzinárodného úsilia o kreovanie zmysluplnej spoločenskej činnosti postavenej na odkaze patrónov Európy sv. Cyrilovi a Metodovi. Medzi kultúrne dominanty pôsobenia patri Musica cordis, hudobné spojenie štyroch významných pútnických miest. O tomto projekte prednášal prezident EFVK Eques Všetečka. Klikni
Velehrad Slovanský sál Stojanovho gymnázia. Ústredné motto stretnutia. Konferenciu vynikajúco moderoval Ing. Urbanovský. Pozdravo starostu Velehradu. p. Mergentala. Arcibiskup Jan Graubner a jeho vynikajúci príhovor. Program konferencie. Ing. Janochová riaditeľka CMS. Ing. Peterka o systéme spolupráce CMS. Ďaľšia téma pre prítomných. Výhľad až do roku 2024. Slovanský sám známy s unionistických zjazdov. Vo výzdobe aj Nitra mala svoje miesto. Reštaurovaná kaplnka Stojanovho gymnázia. Pozdrav prof. Barlievy z Bulharska. Organový koncert ako bonus prítomným. Úchvatná bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Večerné spoločenské rozpravy - ako ďalej. Prez. EFVK Eqwues Všetečka - Konstanty