Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Avw Rosa - koncert k oslave spevnosti.
Termín: 8.XII.2019.
Ave Rosa koncert k oslave spevnosti na druhú adventnú nedeľu v kunovickom kostole sv. Petra a Pavla na Morave. Motto: „Kdož by chtěl svým kořenům neveřit. Veľmi ťažko sa definuje hudobno duchovné pásmo na tak vynikajúcej úrovni, akú sme mohli počuť a hlavne zažiť v Kunoviciach na Morave. Výnimočná atmosféra generovaná aj hudobnou škálou od klasiky, cez židovské piesne po hlboko zasahujúce piesne štylizovaného folklóru. Sprievodné slovo, recitácia ako perly na jemnej šnúrke odkazu našich predkov. Mladá adeptka Terezka Habartová pripravila večer na ktorý sa nezabúda, ktorý by mal byť príkladom pre všetky adventné projekty
Kunovice kostol sv. Petra a Pavla. Interiér kostola. Privítanie správcu farnosti. Zapálenie druhej adventnej sviečky. Terezka Habartová a Lukáš Agiriu. Ľudové piesne z Uherskohradišska. Precítený husľový prejav. Terezka Habartová nielen vynikajúca scénaristka. Záverečný Vianočný hymnus. Perfekní - multižánroví muzikanti. Poďakovanie primátora Kunovic a viceprimátorky p. Poláškovej Do spoledného miestečka naplnený kostol. Eques Všetečka s p. Habartom. Nočná rozlúčka po duchaobohacujúcom zážitku.