Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vianočný koncert v Slepčianskom kostole.
Termín: 29.12.2019.
Slepčiansky kostol bol svedkom koncertu dychovej hudby Skýcovanka, na ktorom odzneli Vianočné koledy a skladby podčiarkujúce hudobnú vyzretosť jednotlivých hráčov. Bolo mi záhadou prečo sa hudobníci uchýlili k zosilňovacím aparatúram, keď plechové nástroje už zo svojho konštrukčného princípu akusticky dominujú. Intímnu atmosféru kostola sa im podarilo premeniť na ohlušujúcu arénu nevhodne doplnenú nánosom amerických skladieb duchovne vzdialených našej európskej tradícii. Ukázalo sa, že slepé kopírovanie TV programov je nevhodnou cestou. Koncert sme zaradili do kolónky "školné". Klikni
Kostol sv. Jána Nepomuckého v Slepčanoch. Veľký záujem miestnych ľudí o koncert. Krásne upravený, - opravený - interiér kostola. Skýcovanka - dychová hudba. Úvodné privítanie i ocenenie zásluhy miestneho kňaza. Jedna z mála Záver. koncertu. Záver koncertu, klaňačka.                  Plný kostol, ukázal nutnosť usporadúvať podobné podujatia.