Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Chrámový koncert a capelly Decorum
Termín: 5.1.2020.
Vystúpenie a capella skupiny Decorum v r. k. kostole Nová Ves nad Žitavou zasvätenému sv. Tomášovi Becketovi - bol mimoriadnym prekvapením o to väčším, že sa jednalo o „amatérsky súbor“. Nadšenie interpretov, intonačná presnosť - cit pre priestor spravili z tohto koncertu skutočný umelecký zážitok spojený s hlbokým prežitkom v kontexte končiacich sviatočných dní. Klikni
Kostol sv. Tomáša Becketa. Zrekonštruovaný vianočný interiér kostola. A capella skupina Decorum - vynikajúci interpreti. Nadšené publikum tlieskalo po každej múdro vybratej skladbe. Poďakovanie dôstojného pána Ľubora Gála účinkujúcim. Ďakovačka po vynikajúcom koncerte. Naplnený kostol v Novej Vsi nad Žitavou.