Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Trojkráľový koncert.
Termín: 6.I.2020.
Spevácky zbor Nitria s dirigentom Ondrejom Šarayom účinkovali v Slepčianskom renovovanom kostole.Adresný repertoár, pôsobivé interpretačné výkony boli potešením pre všetkých divákov.. Klikni
Renovovaný kostol sv. Jána Nepomuckého. Interiér kostola s barrokovým obrazom sv. Jána. Dirigentský pult. Privítanie dôst. pánom Ľuborom Gálom. Spevácky zbor Nitria. Úvodné slovo. Vynikajúce výkony jednotlivcov. Záver s dirigentom O. Šarayom. Plný kostol v Slepčanoch.