Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Koncert a TV záznam Silvestra 2020 - Stará Dubnica.
Termín: 12.I.2020.
Kultúrny dom v Starej Dubnici bol miestom konania záznamu jedného z vypredaných siedmich koncertov pre Silvester 2020. Vynikajúci výkon Gospel Family na čele s dirigentom Jurajom Hortom, ideálna symbióza so sólistom opery SND Gustávom Beláčkom opäť prekročí svojou kvalitou a zaujímavosťou sledovanosť pripravovaného Silvestrovského večera 2020 na TV Lux.
Európske Fórum Vínnej Kultúry s jeho vedením opätovne predznačilo jednu z úspešných spoluprác na projektoch ideovo sa odvíjajúcich od Musica cordis. Klikni
Príprava javiska efekty, mikrofóny a film. P. G. Beláček  s paňou pred vystúpením. Rozhovory pre TV dáva dirigent Juraj Hort. Nakoniec do posledného miestečnka naplnená sála. Šou začína ľudia tlieskajú. Od Gospelu vez Boží šramot, striedanie žánrov i pozadí. Vynikajúca flautistka. Staré piesne v novej podobe. Obrovské BRAVÓ a prídavky Recepcia po koncerte prepriateľov a účinkujúcich. Naše stretanie od Musica cordis má zmysel.