Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Odlievanie zvonu ku stému výročiu sv. Jána Pavla II
Termín: 21.1.2020.
Príprava výnimočnej udalosti stého výročia sv. Jána Pavla II naberá na intenzite. Súčasťou bude aj vysvätenie zvonu ku tomuto významnému výročiu duchovného otca Európy sv. Jána Pavla II. Klikni
Slovenská firma Zvonex Gen. riad. p. Baercík v rozhovore s p. Trvalcom Prez eques Všetečka s gen. riad. Barcíkom. Posvätenie aktu odlievania zvonu. Kov lejúci sa do formy. Tvrdá práca zvonárov. Lúčenie s nádherným zážitkom.