Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Výročie sv. Jána Pavla II.
Termín: 23.5.2020.
Sté výročie sv. Jána Pavla II.
Veľkolepý medzinárodný projekt ku tomuto najvýznamnejšiemu výročiu roku 2020 prekazila pandémia a po čiastočnom uvoľnení situácie s návštevnosťou, sme zrealizovali jeho podstatnú časť v komornejších podmienkach Skalného sanktuária. Klikni
Odlievanie zvonu január 2020 Vychládanie zliatiny, február. Odkrývanie zvonu koniec februára. Výtvarný detail zvonu Jána Pavla. Prvé zvonenie v technických podmienkach. Montáž v Skalnom sanktuáriu. Záujem TV. Náhodní pútnici v Skalnom sanktuáriu. Biskupské požehnanie. Príprava sprievodu s odstupmi. Vysviacka zvonice a zvonu. Modlitby pri soche panny Márie. Malý koncert so sólistom opery p. Beláčkom. Morava v diaľke, kam sa nedá cestovať