Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Výstava - Múzeum holokaustu
Termín: 29.7.2020

„Rasová diagnóza: Cigán“
Nacistická genocída Sintov a Rómov a dlhý boj o uznanie

Vernisáž sa bude konať pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov
v priestoroch SNM-MŽK-Múzea holokaustu v Seredi,
29. júla 2020, o 17:00 hodine.

Výstava predstavuje menšinu Rómov a Sintov a s nimi spojené stereotypy, ktoré viedli k nacistickej perzekúcii a vyvražďovaniu počas druhej svetovej vojny.

Podujatie sa bude konať v rámci predsedníctva Spolkovej republiky Nemecko v Medzinárodnej aliancii pre pripomínanie holokaustu (IHRA).
Výstavu otvoril p. M.Korčok riaditeľ múzea. Vypočuli sme aj múdry príhovor p. Šeligu Št. tajomní Ministrstva kultúry Veľvyslanky Nemecka na Slovensku Vynikajúci muzikanti pod vedením. I. Farkaša Výstava prebehla za hyg. opatrení pandémie Exponáty výstavy. Exponáty výstavy.