Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Kotešovský plenér 2020
Termín: 8.8.2020.
5. ročník medzinárodného stretnutia výtvarníkov spojený s prezentáciou diel a kul.kultúrnym programom v areáli Kotešovského kaštieľa pod usporiadateľským vedneím p. Gustáva Beláčka. Mimoriadny úspech stretnutia po umeleckej stránke. Vystúpil nielen jeden z najlepších operných sólistov Slovenska, ale aj Gospelový súbor z Novej Dubnice pod vedením p. dir. Horta. Klikni
Dvor kotešovského kaštieľa. Rana z dela Nástup The Gospel Family.. Privítanie p. Beláčkom aj starostom obce. Perfektný, profi koncert so sólistom opery p. Beláčkom. Malý výber vystavovaných diel. Atrakcia prostredia kombinovaná obrazmi. Kotešovský plenér. Prof Blahová s priateľkami. Prez. EFVK s vynikajúcim vinárom p. Gottwaldom. Gen. riad. T. Barcím s dôstojným pánom Petrom Hluzákom. Spievalo sa aj po koncerte. Príjemná atmosféra predvečera horúceho dňa.