Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Celoslovenská púť v Skalnom sanktuáriu.
Termín: 22.8.2020.
Celoslovenská púť sa niesla v znamení Corona pandémie. Perfektne pripravený program sme vzhľadom na situáciu okliesnili, ale aj tak sa zaradil medzi vrcholné programy kresťanského charakteru. Klikni
Brána rodiny pre vysvätením. Začiatok vysvätenia Brány rodiny. Mons. T. Galis počas obradu. Prechod do Sanktuária. Pripravený darček z marcipánu  p. biskupovi Skalné sanktuárium a mimoriadne horúci deň. Vynikajúci výkon operného sólistu G. Beláčka. The Gospel family súbor z Novej Dubnice. Poďakovanie p. biskupovi od zr iaďovateľa p. riad. Barcíka