Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Koncert ku Dňu židovskej kultúry.
Termín: 6.9.2020
Dirigent Jack Martin Händler v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi pripravili koncert Komorného orchestra Bruna Waltera s dielami Blocha, Mozarta a Haydna.
Vynikajúci výkon nielen orchestrálny, ale aj hosťujúcich sólistov Klavír Lukas Sternath a violončelista Alexander Warenberg. Počuť naživo v tejto dobe tak vynikajúci koncert - bolo to malým zázrakom.
Plná sála aj s dodržiavaním opatrení. Koncert a výstavu otvoril riad. M. Korčok. Vynikajúci výkon dirigenta J.M.Händlera Otvorenie výstavy prebehlo pod holým nebom.