Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Sobota milosrdenstva a diecézne stretnutie na hore Butkov
Termín: 12.9.2020.
Požehnanie umeleckých artefaktov doplňujúcich sakrálny priestor Skalného sanktuária predchádzalo samotnému stretnutie s Mons. Galisom predstaveným diecézy sv. Cyrila a Metoda v Žiline. Skalné sanktuárium sa stalo pútnickým skvostom medzinárodného významu. Sme radi, že priestor pre špičkových umelcov sa darí takýmto spôsobom zveľaďovať.
Požehnanie detvianskeho kríža dôstojnám pánom Petrášom Detvoansky kríž symbol kresťanského života Slovákov  . Vstupná brána pred krížovou cestou. Nami angažovaný súbor Vozokanka z Nitrianskeho reg. Vozokanka sprevádzala krížovú cestu. Prekrásna socha Krista, významný umelecký artefakt. Požehnanie diela. Opäť súbor Vozokanka. Krása aj pre budúce storočie. Stretnutie na hore Butkov Majestátne hory zmenili na nezabudnuteľný pútnický zážitok. Pohľad od sochy p. Márie na jej výročie.