Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

COVID
Termín: 2020 2021
Našu prácu pre spoločnosť zastavil COVID.
Mail je hlavný komunikačný kanál s našimi priateľmi a podporovateľmi. Možno prídu lepšie dni. Vydržať!
S úctou prezident EFVK Eques Mgr. Všetečka