Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Rok sv. Jozefa na Butkove
Termín: 22.V.2021.
Pokovidová omša s vysvätením sochy sv. Jozefa bola hlavným motívom soboty 22.V.2021. Programovo i hudobným obsadením vychádzala so skúsenosti MUSICA CORDIS. Klikni
Masku na tvári nemala len socha Márie. Pohľad do publika. Príchod biskupského sprievodu. Požehnanie sochy sv. Jozefa Mons. Galisom. Poklona prítomných. Sv. omša po strašne dlhom čase. Skalné sanktuárium na hore Butkov.