Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Deň sv. Cyrila a Metoda na Devíne
Termín: 23.V.2021.
Bulharské zastupiteľstvo usporiadalo Deň svätých bratov Cyrila a Metoda, bulharskej azbuky, osvety, kultúry a slovanskej písomnosti. Na pozvanie veľvyslanca Bulhatska JE Vassila Petkova sa slávnostného dňa zúčastnil prezident EFVK Eques Všetečka. Klikni
Pred kostolom v Devíne. Slávnosť sa presunula kvôli lejaku do kostola. Prez. Všetečka s p. Arnaudovou s BG kultúry Príhovor starostky Devína. Vynikajúci program detí z Bulharskej školy. Prejav JE Vassila Petkova. Mons. Gavenda, ako predstavený farnosti - príhovor. Program viedenského súboru Kvety ku soche sv. Cyrila a Metoda.