Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Pro musica nostra Thursoviensi
Termín: 18.6.2021.
Medzinárodný hudobný festival v Žilinskom kraji pokračuje. Navštívili sme jeden z ôsmich koncertov v gotickej kúrii Kotešová. Muchovo kvarteto a hlavne vynikajúci interpret Gustáv Beláček boli satisfakciou dlhej cesty v preteplených dňoch. Klikni
Gotická kúria Kotešová Kaplnka v ktorej bola výstavy gobelínov. Otvorenie výstavy združenia Artex. Pohľad do kaplnky. Pred koncertom Muchovho kvarteta. Gustáv Beláček víta publikum. Moyzes, Bartók, Suchoň i v speváckej interpretácii. Muchovo kvarteto počas záverečnej klaňačky Príjemný predvečer v Kotešovej.