Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Magna Via
Termín: 25.6.2021.
Súčasťou odovzdávania mramorového pamätníka Magna Via - najstaršej transkontinentálnej cesty spájajúcej strednú a juhovýchodnú Európu bola aj konferencia o turistickom ruchu. Podujatie sa konalo pod záštitou trenčianskeho samosprávneho kraja a hostiteľom podujatia bola stredná obchodná akadémia v Prievidzi vedená Mgr. Ivanom Kadlečíkom. Študenti školy, Prof. Húska, PhDr. Maliariková i Eques Všetečka oboznámili prítomných so zložitosťami a ambíciami turistického ruchu, ktorého súčasť je aj Magna Via. Stretnutie obohatila výstava spisovateľa Petra Kováčika. Klikni
PhDr Maliariková, prof. Húska a riad. Mgr. Kadlečík Pohľad na časť výstavných panelov. Skalné sanktuárium hory Butkov - materiály. Slávnostné odovzdávanie pamätnej dosky. Doc. Húska pri prejave. ...do rúk viceprimátora Prievidze. Aj tanečná vsuvka pri výstave P. Kováčika. Religiozita, ako súčasť pútnického turizmu. Záverečné foto.