Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Posvätenie nového organu
Termín: 26.7.2021.
Vďaka dôstojnému pánovi Ľuborovi Gálovi sa podarilo vystavať, ukončiť a dať do prevádzky kráľovský hudobný nástroj organ v kostole v Novej Vsi nad Žitavou. Jeho posvätenie prebehlo za účasti nitrianskeho biskupa Viliama Judáka. Čin na túto dobu ojedinelý! Klikni
Pohľad na dielo Aj napriek pandémii. Privítanie dôstojným pánom Gálom. Mons. Viliam Judák pri prejave. Po ojedinelom zážitku.